Tournée en Chine 15 November 2019, 20:00 Guangzhou Opera House